svenska

LJUBLJANA HUB MEETING 2013: GEMENSAMT UTTALANDE

Hub Meeting 2013 Maribor i Ljubljana är fortsättningen på en mötesprocess mellan de europeiska rörelserna. Vi delade våra erfarenheter inom fem ämnen: styrningskonsten i staden, utbildning, migration, kvinnokamp, krisen och radikal sjukvård samt den konstituerande processen. Vi började vår diskussion utifrån våra lokala skillnader och hur vi kunde öppna ett gemensamt rum där vi tänker oss Europa inte som ett geografiskt rum som delas av gränser och definieras av hegemoniska strukturer, utan snarare en region som kännetecknas av dess kamper. Vi jämförde med den arabiska vårens kamper, vilka skillnader som fanns mellan syd och nord. Detta är en process där vi föreställer oss ett gemensamt rum där de lokala kamperna får en resonans på en transnationell nivå.

Den konstituerande processen är en viktig horisont att fylla med innehåll och praktiker – genom en allmän undersökning som rörelserna deltar i och som respekterar samhällets heterogenitet och de lokala omständigheterna. Det finns ett allmänt behov att attackera finanskapitalet, trojkan m.m. – inte bara på ett symboliskt plan utan även materiellt genom konkreta praktiker. Det räcker inte att bara tala med de radikala rörelser som redan deltar i processen, utan kamperna måste generaliseras.

Som rörelser och aktivister vill vi se oss själva inbäddade i samhället och inte som något separerat från det. Vi vill skapa kamper inom de områden där det kapitalistiska systemet reproducerar sig självt, till exempel i den styrningskonst som tillämpas i städerna, utbildningen, migrationen, sjukvård och den europeiska konstituerande process som sker uppifrån och ner.

När vi pratade om staden och styrningen av den diskuterade vi kamper och praktiker i stadsrummet organisera de territoriella behoven. På temat migration diskuterade vi kamper mot varje ekonomisk och politisk gräns genom vilka vi hittar de linjer som skär igenom migrantkamperna och migrantarbetarnas kamper. I såg utbildning och kunskap som ett viktigt kampfält för att ge oss redskap att skapa nya kamper. I diskussionen om Kvinnor, krisen och radikal social omvårdnad diskuterade vi kopplingen mellan patriarkat, kapitalism och kris. Diskussionen tog upp hur femininistiska perspektiv ska kunna föras in i de gemensamma kamperna mot ekonomiska åtstramningar, och därefter diskuterades vilka mekanismer för en radikal social omvårdnad i lokalsamhället. Under rubriken Konstituerande process diskuterade vi hur man kan arbeta för en samhällsstrejk med ett långsiktigt perspektiv, där ”samhällsstrejk” syftade på en strejk som går utanför de formella fackföreningarna. Vi undersökte vilka mekanismer och metoder som folk skapar själva och används i sådana aktioner och spridda nätverk av praktiker, med 15 maj som ett första prov.

Dessutom tog vi upp de kommande europeiska aktiviteterna som står på agendan, däribland mobiliseringsdagar som Blockupy Frankfurt, Que Se Lixe A Troika och Plan de Rescate Ciudadano – och att vi måste ha perspektivet att dessa dagar ska leda framåt och måste bli användbara redskap för att skapa en konstituerande process.

Med kärlek, deltagarna på Hub Meeting 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s